کد سرویس (تومان)قیمت هر هزار حداقل سفارش حداکثر سفارش

فالوراینستاگرام

18 فالور میکس ایرانی و خارجی - سرعت بالا - ریزش خیلی کم (کمتراز ۵٪)- کیفیت خوب - تعدادی هدیه بیشتر - سرویس پیشنهادی 34,000 تومان 100 100000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- در قسمت لینک ، یوزرنیم (نام کاربری) پیج را بدون علامت @ بنویسید. مثال: ebrahimadeliorg
توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواد شد.
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 3 ساعت انجام خواهد شد.
80 فالور ۱۰۰٪ ایرانی- یوزرنیم و اسم فارسی - ریزش خیلی کم - کیفیت خوب - 30 روز جبران ریزش 58,000 تومان 100 100000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- در قسمت لینک ، یوزرنیم (نام کاربری) پیج را بدون علامت @ بنویسید. مثال: ebrahimadeliorg
- توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواهد شد.
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 3 ساعت انجام خواهد شد.
- سیستم هر 72 ساعت بررسی میکنه و بتعداد فالورهای حذف شده جایگزین میکنه
75 فالور بین المللی پیج | کیفیت خوب | ریزش کم | جبران ریزش تا 30 روز 39,000 تومان 10 5000000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- در قسمت لینک ، یوزرنیم (نام کاربری) پیج را بدون علامت @ بنویسید. مثال: ebrahimadeliorg
توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواد شد.
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 3 ساعت انجام خواهد شد.

لایک اینستاگرام

19 لایک ایرانی پست - با کیفیت بدون ریزش - پیشنهادی 14,900 تومان 100 100000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 1 ساعت انجام خواهد شد.
58 لایک خارجی پست - ریزش کم - کیفیت مناسب - انجام با تاخیر 4,900 تومان 100 100000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 1 ساعت انجام خواهد شد.
108 لایک خودکار برای پستهای آینده - خارجی - کیفیت مناسب - بدون ریزش 4,900 تومان 10 100000
- درقسمت نام کاربری آدرس پیج بدون علامت @ بنویسید
- درقسمت تعداد پست تنظیم میکنی که چند پست آینده بصورت خودکار لایک شود
- در قسمت تعداد لایک میتونی تنظیم کنی که حداقل یا حداکثر چه تعداد لایک بخوره تا تعداد لایک همه پست ها یکسان نباشه با وارد کردن یک عدد یکسان تعداد لایک یکسانی برای پست ها زده خواهد شد
- در قسمت تاخیر میتونی تنظیم کنی که مثلا 10 دقیقه بعد از پست گذاشتن شروع به افزایش لایک بشود
- در قسمت انقضا میتونی انتخاب کنی که این سفارش از چه تاریخی به بعد منقضی باشه و عمل افزایش لایک انجام ندهد حتی از تعداد پستهای سفارش داده شده مونده باشد
116 لایک خودکار برای پستهای آینده - خارجی - کیفیت مناسب - بدون ریزش 4,900 تومان 10 30000
- درقسمت نام کاربری آدرس پیج بدون علامت @ بنویسید
- درقسمت تعداد پست تنظیم میکنی که چند پست آینده بصورت خودکار لایک شود
- در قسمت تعداد لایک میتونی تنظیم کنی که حداقل یا حداکثر چه تعداد لایک بخوره تا تعداد لایک همه پست ها یکسان نباشه با وارد کردن یک عدد یکسان تعداد لایک یکسانی برای پست ها زده خواهد شد
- در قسمت تاخیر میتونی تنظیم کنی که مثلا 10 دقیقه بعد از پست گذاشتن شروع به افزایش لایک بشود
- در قسمت انقضا میتونی انتخاب کنی که این سفارش از چه تاریخی به بعد منقضی باشه و عمل افزایش لایک انجام ندهد حتی از تعداد پستهای سفارش داده شده مونده باشد

بازدید ویدیو اینستاگرام

61 ویو ویدیو پست / ایرانی / واقعی / بدون ریزش/انجام سریع 4,900 تومان 100 10000000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید
-توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواد شد.
117 ویو خودکار برای پستهای آینده - ایرانی واقعی - انجام سریع - بدون ریزش 4,900 تومان 100 50000000
- درقسمت نام کاربری آدرس پیج بدون علامت @ بنویسید
- درقسمت تعداد پست تنظیم میکنی که چند پست آینده بصورت خودکار ویو زده شود
- در قسمت تعداد میتونی تنظیم کنی که حداقل یا حداکثر چه تعداد ویو بخوره تا تعداد ویو همه پست ها یکسان نباشه با وارد کردن یک عدد یکسان تعداد ویو یکسانی برای پست ها زده خواهد شد
- در قسمت تاخیر میتونی تنظیم کنی که مثلا 10 دقیقه بعد از پست گذاشتن شروع به افزایش ویو بشود
- در قسمت انقضا میتونی انتخاب کنی که این سفارش از چه تاریخی به بعد منقضی باشه و عمل افزایش ویو انجام ندهد حتی از تعداد پستهای سفارش داده شده مونده باشد

سرویس های کاربردی اینستاگرام < سرویس پیشنهادی >

90 منشن کردن فالورهای پیج هدف زیرهر پست دلخواه 245,000 تومان 200 1000
لینک: لینک پست اینستاگرام شما ( باید برای کامنت گذاری باز باشد )
نام کاربری : نام کاربری پیجی که می‌خواهید فالوورهایش رامنشن کنیم بدون علامت @ بنویسید
مثال :ebrahimadeliorg
مطمئن شوید که هر دو حساب عمومی باشد
101 منشن کردن لایک کننده های یک پست زیر پست دلخواه 249,000 تومان 200 500
لینک : لینک پست خودتان را جای گذاری کنید
لینک پست هدف : لینک پستی که میخواهید لایک کننده های آن پست تگ شوند
95 منشن کردن کاربران انتخابی در زیر پست دلخواه 199,000 تومان 200 100000
لینک: لینک پست اینستاگرام شما ( باید برای کامنت گذاری باز باشد و پیج عمومی باشد )
یوزرنیم: یوزرنیم کاربرانی که میخواهید زیر پست تگ شوند (در هر سطر یک یوزرنیم بدون علامت @)

سرویس استوری

82 ویو استوری - همه استوری ها - انجام سریع 9,900 تومان 100 100000
- به همه استوری ها زده خواهد شد
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیجتان عمومی باشد
- نتیجه انجام این سرویس هر چی باشد بدون پر کردن مجدد / بدون لغو / بدون بازپرداخت میباشد
87 Instagram Highlights Views - Non Drop - best quality 69,000 تومان 20 300000
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیجتان عمومی باشد
- به مهم استوری های هایلایت ها زده میشود و بین همه هایلات ها تقسیم خواهد شد مثلا هزارتا سفارش بدید ۴ تا هایلات داشته باشید به همه استوری های هایلایت ها ۲۵۰ تا بازدید زده خواهد شد
88 رای نظرسنجی استوری اینستاگرام ( گزینه از بالا اول) 29,000 تومان 100 1000
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیج عمومی باشد
توجه: این سرویس فقط رای برای گزینه 1 میباشد
89 رای نظرسنجی استوری اینستاگرام ( گزینه از بالا دوم) 29,000 تومان 100 1000
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیج عمومی باشد
توجه: این سرویس فقط رای برای گزینه 2 میباشد
97 پاسخ سوال (کوییز)اینستاگرام پاسخ به گزینه اول 19,900 تومان 100 1000000
- این سرویس برای پاسخ به گزینه اول میباشد برای پاسخ به گزینه دوم سرویس کد 98 رو سفارش بدید

- در قسمت لینک لینک استوری مورد نظر را کپی و جای گذاری کنید

- حتما دقت کنید پیجی که استوری گذاشته باید عمومی باشد در غیر اینصورت سفارش انجام نخواهد شد
98 پاسخ سوال (کوییز)اینستاگرام پاسخ به گزینه دوم 19,900 تومان 100 1000000
- این سرویس برای پاسخ به گزینه دوم میباشد برای پاسخ به گزینه اول سرویس کد 97 رو سفارش بدید

- در قسمت لینک لینک استوری مورد نظر را کپی و جای گذاری کنید

- حتما دقت کنید پیجی که استوری گذاشته باید عمومی باشد در غیر اینصورت سفارش انجام نخواهد شد

instagram / share / save / reach / profile visit

85 Instagram Post Shares [Non Drop] R30 💧 29,400 تومان 10 1000000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید مثال:
https://www.instagram.com/p/COaYl7xh5v3/?utm_medium=copy_link
29 سیو پست اینستاگرام - انجام سریع 4,400 تومان 5 1000000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید مثال:
https://www.instagram.com/p/COaYl7xh5v3/?utm_medium=copy_link
104 Instagram Impressions + Reach 4,900 تومان 10 500000
103 Instagram Impressions [From EXPLORE + HOME + LOCATION + PROFILE] 14,900 تومان 100 20000000
105 Instagram Impressions [From Home + Discover + Tags + Other] 6,900 تومان 100 100000000
102 Instagram Impressions + Profile Visit + Discover 9,400 تومان 100 100000
27 Instagram Impressions [From Photo + Explore + Home] Non Drop 💧 4,900 تومان 100 1000000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید مثال:
https://www.instagram.com/p/COaYl7xh5v3/?utm_medium=copy_link

instagram live

34 Instagram Live Video Views + Likes + Comments [30 Min] 392,000 تومان 10 20000
- حتما حتما در ابتدا لایو را شروع کنید و سپس سفارش خود را ثبت کنید
- 1 تا 2 دقیقه پس از سفارش شما ،بینندگان می آیند
- لایو را مکث نکنید
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیجتان عمومی باشد
- بینندگان اضافه شده 30 تا 40 دقیقه درلایو حضورخواهند داشت و برای تمدید این مهلت بعد از 30 دقیقه از آمدن بینندگان دوباره سفارش دهید
32 Instagram Live Video Likes 14,500 تومان 200 10000
- در ابتدا لایو را شروع کنید و سپس سفارش خود را ثبت کنید
- 1 تا 15 دقیقه پس از سفارش شما می آیند
- لایو را مکث نکنید
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:posna.ir
- مطمئن شوید که پیجتان عمومی باشد

کامنت پست اینستاگرام

25 کامنت پست / فارسی/ متناس با موضوع پیج / واقعی/پیشنهادی 340,000 تومان 20 200
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید نمونه لینک صحیح:
https://www.instagram.com/p/COaYl7xh5v3/?utm_medium=copy_link

- توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواد شد.
- حتما دقت کنید در پستتان محدودیت کامنت گذاری برای دیگر کاربران وجود نداشته باشد
22 کامنت پست / سفارشی / واقعی 290,000 تومان 20 1000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید نمونه لینک صحیح:
https://www.instagram.com/p/COaYl7xh5v3/?utm_medium=copy_link
- در هر خط یک کامنت بزارید
- نباید کامنت با علامت @ باشد
- حتما دقت کنید در پستتان محدودیت کامنت گذاری برای دیگر کاربران وجود نداشته باشد
23 کامنت پست / ایموجی / واقعی 140,000 تومان 50 300
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید
- حتما دقت کنید در پستتان محدودیت کامنت گذاری برای دیگر کاربران وجود نداشته باشد

سرویسهای Threads

119 فالور Threads - کیفیت بالا - انجام سریع 49,000 تومان 50 50000
- لینک: لینک پروفایل Threads
لینک مثال: https://www.threads.net/@xxxxxx
- اکانت حتما تا تکمیل سفارش عمومی باشد
- سرویس بدون ریزش میباشد درصورت تغییرات برنامه Threads ووقوع ریزش ، جبران ریزش ندارد.
120 لایک Threads 49,000 تومان 50 50000
- لینک: لینک پست Threads
لینک مثال: https://www.threads.net/t/xxxxxx
- اکانت حتما تا تکمیل سفارش عمومی باشد

ارتباط با ما :


      دفتر:کوی دانشگاه برج بلور همکف جنب کافه پلاک ۳۸


   ۰۴۱-۳۲۶۰۰۰۱۴                         ۰۹۰۳۵۸۵۱۸۱۲


© تمام حقوق مالکیت سایت برای ابراهیم عادلی می باشد