کد سرویس (تومان)قیمت هر هزار حداقل سفارش حداکثر سفارش

سرویسهای Threads

119 فالور Threads - کیفیت بالا - انجام سریع 49,000 ﷼ 50 50000
- لینک: لینک پروفایل Threads
لینک مثال: https://www.threads.net/@xxxxxx
- اکانت حتما تا تکمیل سفارش عمومی باشد
- سرویس بدون ریزش میباشد درصورت تغییرات برنامه Threads ووقوع ریزش ، جبران ریزش ندارد.

فالوراینستاگرام

18 فالور میکس ایرانی و خارجی -سرعت بالا - ریزش کم - کیفیت خوب - تعدادی هدیه بیشتر - سرویس پیشنهادی 34,000 ﷼ 100 100000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- در قسمت لینک ، یوزرنیم (نام کاربری) پیج را بدون علامت @ بنویسید. مثال: ebrahimadeliorg
توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواد شد.
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 3 ساعت انجام خواهد شد.
80 فالور ایرانی- انجام با سرعت پایین و کند - ریزش خیلی کم - کیفیت خوب - 30 روز جبران ریزش 38,000 ﷼ 100 100000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- در قسمت لینک ، یوزرنیم (نام کاربری) پیج را بدون علامت @ بنویسید. مثال: ebrahimadeliorg
- توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواهد شد.
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 3 ساعت انجام خواهد شد.
- سیستم هر 72 ساعت بررسی میکنه و بتعداد فالورهای حذف شده جایگزین میکنه
75 فالور بین المللی پیج | کیفیت خوب | ریزش کم | جبران ریزش تا 30 روز 39,000 ﷼ 50 1500000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- در قسمت لینک ، یوزرنیم (نام کاربری) پیج را بدون علامت @ بنویسید. مثال: ebrahimadeliorg
توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواد شد.
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 3 ساعت انجام خواهد شد.

لایک اینستاگرام

19 لایک ایرانی پست - با کیفیت بدون ریزش - پیشنهادی 14,900 ﷼ 100 100000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 1 ساعت انجام خواهد شد.
60 لایک خارجی پست - کیفیت خوب - ریزش کم - انجام سریع 4,900 ﷼ 10 300000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید
58 لایک خارجی پست - ریزش کم - کیفیت مناسب - انجام سریع 4,900 ﷼ 100 100000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 1 ساعت انجام خواهد شد.
108 لایک خودکار برای پستهای آینده - خارجی - کیفیت مناسب - بدون ریزش 4,900 ﷼ 10 100000
- درقسمت نام کاربری آدرس پیج بدون علامت @ بنویسید
- درقسمت تعداد پست تنظیم میکنی که چند پست آینده بصورت خودکار لایک شود
- در قسمت تعداد لایک میتونی تنظیم کنی که حداقل یا حداکثر چه تعداد لایک بخوره تا تعداد لایک همه پست ها یکسان نباشه با وارد کردن یک عدد یکسان تعداد لایک یکسانی برای پست ها زده خواهد شد
- در قسمت تاخیر میتونی تنظیم کنی که مثلا 10 دقیقه بعد از پست گذاشتن شروع به افزایش لایک بشود
- در قسمت انقضا میتونی انتخاب کنی که این سفارش از چه تاریخی به بعد منقضی باشه و عمل افزایش لایک انجام ندهد حتی از تعداد پستهای سفارش داده شده مونده باشد
116 لایک خودکار برای پستهای آینده - خارجی - کیفیت مناسب - بدون ریزش 4,900 ﷼ 10 30000
- درقسمت نام کاربری آدرس پیج بدون علامت @ بنویسید
- درقسمت تعداد پست تنظیم میکنی که چند پست آینده بصورت خودکار لایک شود
- در قسمت تعداد لایک میتونی تنظیم کنی که حداقل یا حداکثر چه تعداد لایک بخوره تا تعداد لایک همه پست ها یکسان نباشه با وارد کردن یک عدد یکسان تعداد لایک یکسانی برای پست ها زده خواهد شد
- در قسمت تاخیر میتونی تنظیم کنی که مثلا 10 دقیقه بعد از پست گذاشتن شروع به افزایش لایک بشود
- در قسمت انقضا میتونی انتخاب کنی که این سفارش از چه تاریخی به بعد منقضی باشه و عمل افزایش لایک انجام ندهد حتی از تعداد پستهای سفارش داده شده مونده باشد

بازدید ویدیو اینستاگرام

84 ویو ویدیو پست / ایرانی / واقعی / بدون ریزش / کیفیت عالی/ انجام سریع 7,900 ﷼ 200 1000000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید
-توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواد شد.
117 ویو خودکار برای پستهای آینده - ایرانی واقعی - انجام سریع - بدون ریزش 4,900 ﷼ 100 50000000
- درقسمت نام کاربری آدرس پیج بدون علامت @ بنویسید
- درقسمت تعداد پست تنظیم میکنی که چند پست آینده بصورت خودکار ویو زده شود
- در قسمت تعداد میتونی تنظیم کنی که حداقل یا حداکثر چه تعداد ویو بخوره تا تعداد ویو همه پست ها یکسان نباشه با وارد کردن یک عدد یکسان تعداد ویو یکسانی برای پست ها زده خواهد شد
- در قسمت تاخیر میتونی تنظیم کنی که مثلا 10 دقیقه بعد از پست گذاشتن شروع به افزایش ویو بشود
- در قسمت انقضا میتونی انتخاب کنی که این سفارش از چه تاریخی به بعد منقضی باشه و عمل افزایش ویو انجام ندهد حتی از تعداد پستهای سفارش داده شده مونده باشد

سرویس های کاربردی اینستاگرام < سرویس پیشنهادی >

90 منشن کردن فالورهای پیج هدف زیرهر پست دلخواه 245,000 ﷼ 200 1000
لینک: لینک پست اینستاگرام شما ( باید برای کامنت گذاری باز باشد )
نام کاربری : نام کاربری پیجی که می‌خواهید فالوورهایش رامنشن کنیم بدون علامت @ بنویسید
مثال :ebrahimadeliorg
مطمئن شوید که هر دو حساب عمومی باشد
101 منشن کردن لایک کننده های یک پست زیر پست دلخواه 249,000 ﷼ 200 500
لینک : لینک پست خودتان را جای گذاری کنید
لینک پست هدف : لینک پستی که میخواهید لایک کننده های آن پست تگ شوند
95 منشن کردن کاربران انتخابی در زیر پست دلخواه 199,000 ﷼ 200 100000
لینک: لینک پست اینستاگرام شما ( باید برای کامنت گذاری باز باشد و پیج عمومی باشد )
یوزرنیم: یوزرنیم کاربرانی که میخواهید زیر پست تگ شوند (در هر سطر یک یوزرنیم بدون علامت @)

سرویس استوری

87 Instagram Highlights Views - Non Drop - best quality 69,000 ﷼ 20 300000
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیجتان عمومی باشد
- به مهم استوری های هایلایت ها زده میشود و بین همه هایلات ها تقسیم خواهد شد مثلا هزارتا سفارش بدید ۴ تا هایلات داشته باشید به همه استوری های هایلایت ها ۲۵۰ تا بازدید زده خواهد شد
88 رای نظرسنجی استوری اینستاگرام ( گزینه از بالا اول) 29,000 ﷼ 100 1000
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیج عمومی باشد
توجه: این سرویس فقط رای برای گزینه 1 میباشد
89 رای نظرسنجی استوری اینستاگرام ( گزینه از بالا دوم) 29,000 ﷼ 100 1000
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیج عمومی باشد
توجه: این سرویس فقط رای برای گزینه 2 میباشد
97 پاسخ سوال (کوییز)اینستاگرام پاسخ به گزینه اول 19,900 ﷼ 100 1000000
- این سرویس برای پاسخ به گزینه اول میباشد برای پاسخ به گزینه دوم سرویس کد 98 رو سفارش بدید

- در قسمت لینک لینک استوری مورد نظر را کپی و جای گذاری کنید

- حتما دقت کنید پیجی که استوری گذاشته باید عمومی باشد در غیر اینصورت سفارش انجام نخواهد شد
98 پاسخ سوال (کوییز)اینستاگرام پاسخ به گزینه دوم 19,900 ﷼ 100 1000000
- این سرویس برای پاسخ به گزینه دوم میباشد برای پاسخ به گزینه اول سرویس کد 97 رو سفارش بدید

- در قسمت لینک لینک استوری مورد نظر را کپی و جای گذاری کنید

- حتما دقت کنید پیجی که استوری گذاشته باید عمومی باشد در غیر اینصورت سفارش انجام نخواهد شد

instagram / share / save / reach / profile visit

85 Instagram Post Shares [Non Drop] R30 💧 19,400 ﷼ 100 5000000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید مثال:
https://www.instagram.com/p/COaYl7xh5v3/?utm_medium=copy_link
104 Instagram Impressions + Reach 4,900 ﷼ 10 200000
103 Instagram Impressions [From EXPLORE + HOME + LOCATION + PROFILE] 14,900 ﷼ 100 20000000
105 Instagram Impressions [From Home + Discover + Tags + Other] 6,900 ﷼ 100 100000000
102 Instagram Impressions + Profile Visit + Discover 9,400 ﷼ 100 100000
27 Instagram Impressions [From Photo + Explore + Home] Non Drop 💧 4,900 ﷼ 100 1000000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید مثال:
https://www.instagram.com/p/COaYl7xh5v3/?utm_medium=copy_link

کامنت پست اینستاگرام

25 کامنت پست / فارسی/ متناس با موضوع پیج / واقعی/پیشنهادی 340,000 ﷼ 20 200
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید نمونه لینک صحیح:
https://www.instagram.com/p/COaYl7xh5v3/?utm_medium=copy_link

- توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواد شد.
- حتما دقت کنید در پستتان محدودیت کامنت گذاری برای دیگر کاربران وجود نداشته باشد
22 کامنت پست / سفارشی / واقعی 290,000 ﷼ 20 1000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید نمونه لینک صحیح:
https://www.instagram.com/p/COaYl7xh5v3/?utm_medium=copy_link
- در هر خط یک کامنت بزارید
- نباید کامنت با علامت @ باشد
- حتما دقت کنید در پستتان محدودیت کامنت گذاری برای دیگر کاربران وجود نداشته باشد
23 کامنت پست / ایموجی / واقعی 140,000 ﷼ 50 300
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید
- حتما دقت کنید در پستتان محدودیت کامنت گذاری برای دیگر کاربران وجود نداشته باشد

instagram live

34 Instagram Live Video Views + Likes + Comments [30 Min] 392,000 ﷼ 10 10000
- حتما حتما در ابتدا لایو را شروع کنید و سپس سفارش خود را ثبت کنید
- 1 تا 2 دقیقه پس از سفارش شما ،بینندگان می آیند
- لایو را مکث نکنید
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیجتان عمومی باشد
- بینندگان اضافه شده 30 تا 40 دقیقه درلایو حضورخواهند داشت و برای تمدید این مهلت بعد از 30 دقیقه از آمدن بینندگان دوباره سفارش دهید
32 Instagram Live Video Likes 14,500 ﷼ 200 10000
- در ابتدا لایو را شروع کنید و سپس سفارش خود را ثبت کنید
- 1 تا 15 دقیقه پس از سفارش شما می آیند
- لایو را مکث نکنید
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:posna.ir
- مطمئن شوید که پیجتان عمومی باشد

ممبر کانال و گروه تلگرام

67 ممبر کانال تلگرام - دارای کاربران واقعی - کیفیت مناسب -ریزش زیاد 69,000 ﷼ 100 50000
نمونه لینک صحیح : https://t.me/posna_ir
- تا تکمیل سفارش آدرس کانال را تغییر ندهید
- ریزشش زیاده جبران ریزش نداریم
51 ممبر کانال و گروه تلگرام /ریزش زیاد / کیفیت خوب 64,000 ﷼ 100 40000
نمونه لینک صحیح : https://t.me/posna_ir
- تا تکمیل سفارش آدرس کانال را تغییر ندهید
- ریزشش زیاده جبران ریزش نداریم

ویو پست و رای نظرسنجی تلگرام

94 ویو پست آخر کانال تلگرام- تعداد محدود 490 ﷼ 100 500
- روی پست مورد نظر کلیک کنید و لینکش رو کپی کنید
- نمونه لینک صحیح : 184/https://t.me/posna_ir
یا : https://t.me/posna_ir
99 ویو پست آخر کانال تلگرام 690 ﷼ 100 50000000
- روی پست مورد نظر کلیک کنید و لینکش رو کپی کنید
- نمونه لینک صحیح : 184/https://t.me/posna_ir
یا : https://t.me/posna_ir
55 ویو پست کانال تلگرام / 5 پست آخر 2,900 ﷼ 10 2147483647
لینک کانال را وارد کنید نمونه لینک صحیح : https://t.me/posna_ir
56 ویو پست کانال تلگرام / 10 پست آخر 2,900 ﷼ 5 500000
لینک کانال را وارد کنید نمونه لینک صحیح : https://t.me/posna_ir
53 ویو پست کانال تلگرام / 20 پست آخر 9,900 ﷼ 100 3500
لینک کانال را وارد کنید نمونه لینک صحیح : https://t.me/posna_ir
54 ویو پست کانال تلگرام/همه 50 پست آخر 19,900 ﷼ 10 2147483647
لینک کانال را وارد کنید
نمونه لینک صحیح : https://t.me/posna_ir
107 واکنش قلب تلگرام ❤️ 9,900 ﷼ 10 5000000
- روی پست مورد نظر کلیک کنید و لینکش رو کپی کنید
- نمونه لینک صحیح : 184/https://t.me/posna_ir
111 واکنش های مثبت میکس تلگرام (👍🤩🎉🔥❤️) 19,900 ﷼ 10 1000000
- روی پست مورد نظر کلیک کنید و لینکش رو کپی کنید
- نمونه لینک صحیح : 184/https://t.me/posna_ir
112 واکنش های منفی میکس تلگرام (👎😁😢💩🤮) 9,900 ﷼ 10 1000000
- روی پست مورد نظر کلیک کنید و لینکش رو کپی کنید
- نمونه لینک صحیح : 184/https://t.me/posna_ir
114 رای/نظرسنجی تلگرام 49,000 ﷼ 10 100000
لینک: لینک پست | موقعیت دکمه
لینک نمونه: https://t.me/votepolltest/2 |1|2
>> این به معنای گزینه شماره در نظرسنجی داده شده - ستون 1 ردیف 2 است

ارتباط با ما :


      دفتر:کوی دانشگاه برج بلور همکف جنب کافه پلاک ۳۸


   ۰۴۱-۳۲۶۰۰۰۱۴                         ۰۹۰۳۵۸۵۱۸۱۲


© تمام حقوق مالکیت سایت برای ابراهیم عادلی می باشد