ID Service Rate per 1000 Min order Max order

فالوراینستاگرام

18 فالور میکس ایرانی و خارجی -سرعت بالا - ریزش کم - کیفیت خوب - تعدادی هدیه بیشتر - سرویس پیشنهادی 34,000 ﷼ 100 100000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- در قسمت لینک ، یوزرنیم (نام کاربری) پیج را بدون علامت @ بنویسید. مثال: ebrahimadeliorg
توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواد شد.
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 3 ساعت انجام خواهد شد.
80 فالور ایرانی- انجام با سرعت پایین و کند - ریزش خیلی کم - کیفیت خوب - 30 روز جبران ریزش 38,000 ﷼ 100 100000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- در قسمت لینک ، یوزرنیم (نام کاربری) پیج را بدون علامت @ بنویسید. مثال: ebrahimadeliorg
- توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواهد شد.
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 3 ساعت انجام خواهد شد.
- سیستم هر 72 ساعت بررسی میکنه و بتعداد فالورهای حذف شده جایگزین میکنه
15 فالور خارجی - کیفیت پایین - ریزش خیلی زیاد ( احتمال تا ۱۰۰٪ ریزش) 9,000 ﷼ 10 500000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- در قسمت لینک ، یوزرنیم (نام کاربری) پیج را بدون علامت @ بنویسید. مثال: ebrahimadeliorg
توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواد شد.
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 6 ساعت انجام خواهد شد.
نتیجه انجام این سرویس هر چی باشد بدون پر کردن مجدد / بدون لغو / بدون بازپرداخت میباشد
75 فالور بین المللی پیج | کیفیت خوب | ریزش کم | جبران ریزش تا 30 روز 44,000 ﷼ 50 750000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- در قسمت لینک ، یوزرنیم (نام کاربری) پیج را بدون علامت @ بنویسید. مثال: ebrahimadeliorg
توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواد شد.
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 3 ساعت انجام خواهد شد.

لایک اینستاگرام

19 لایک ایرانی پست - با کیفیت بدون ریزش - پیشنهادی 14,900 ﷼ 100 100000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 1 ساعت انجام خواهد شد.
60 لایک خارجی پست - کیفیت خوب - ریزش کم - انجام سریع 4,900 ﷼ 10 300000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید
58 لایک خارجی پست - ریزش کم - کیفیت مناسب - انجام سریع 4,900 ﷼ 100 100000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید
- باتوجه به حم سفارشات ممکن است برای شروع یکم زمان ببرد ولی درنهایت در کمتر از 1 ساعت انجام خواهد شد.
116 لایک خودکار برای پستهای آینده - خارجی - کیفیت مناسب - بدون ریزش 4,900 ﷼ 10 500000
- درقسمت نام کاربری آدرس پیج بدون علامت @ بنویسید
- درقسمت تعداد پست تنظیم میکنی که چند پست آینده بصورت خودکار لایک شود
- در قسمت تعداد لایک میتونی تنظیم کنی که حداقل یا حداکثر چه تعداد لایک بخوره تا تعداد لایک همه پست ها یکسان نباشه با وارد کردن یک عدد یکسان تعداد لایک یکسانی برای پست ها زده خواهد شد
- در قسمت تاخیر میتونی تنظیم کنی که مثلا 10 دقیقه بعد از پست گذاشتن شروع به افزایش لایک بشود
- در قسمت انقضا میتونی انتخاب کنی که این سفارش از چه تاریخی به بعد منقضی باشه و عمل افزایش لایک انجام ندهد حتی از تعداد پستهای سفارش داده شده مونده باشد

ویو ویدیو اینستاگرام

84 ویو ویدیو پست / ایرانی / واقعی / بدون ریزش / کیفیت عالی/ انجام سریع 4,900 ﷼ 200 1000000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید
-توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواد شد.

سرویس های کاربردی اینستاگرام < سرویس پیشنهادی >

90 منشن کردن فالورهای پیج هدف زیرهر پست دلخواه 145,000 ﷼ 500 100000
لینک: لینک پست اینستاگرام شما ( باید برای کامنت گذاری باز باشد )
نام کاربری : نام کاربری پیجی که می‌خواهید فالوورهایش رامنشن کنیم بدون علامت @ بنویسید
مثال :ebrahimadeliorg
مطمئن شوید که هر دو حساب عمومی باشد
101 منشن کردن لایک کننده های یک پست زیر پست دلخواه 149,000 ﷼ 500 100000
لینک : لینک پست خودتان را جای گذاری کنید
لینک پست هدف : لینک پستی که میخواهید لایک کننده های آن پست تگ شوند
95 منشن کردن کاربران انتخابی در زیر پست دلخواه 199,000 ﷼ 500 100000
لینک: لینک پست اینستاگرام شما ( باید برای کامنت گذاری باز باشد و پیج عمومی باشد )
یوزرنیم: یوزرنیم کاربرانی که میخواهید زیر پست تگ شوند (در هر سطر یک یوزرنیم بدون علامت @)

سرویس استوری

26 استوری ویو/همه استوری ها / انجام با تاخیر 4,900 ﷼ 10 50000
- به همه استوری ها زده خواهد شد
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیجتان عمومی باشد
- نتیجه انجام این سرویس هر چی باشد بدون پر کردن مجدد / بدون لغو / بدون بازپرداخت میباشد
82 ویو استوری - همه استوری ها - انجام سریع 9,900 ﷼ 100 100000
- به همه استوری ها زده خواهد شد
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیجتان عمومی باشد
- نتیجه انجام این سرویس هر چی باشد بدون پر کردن مجدد / بدون لغو / بدون بازپرداخت میباشد
86 ویو استوری - کیفیت خوب -اتضمینی - همه استوری ها 9,900 ﷼ 100 50000
- به همه استوری ها زده خواهد شد
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیجتان عمومی باشد
- نتیجه انجام این سرویس هر چی باشد بدون پر کردن مجدد / بدون لغو / بدون بازپرداخت میباشد
87 Instagram Highlights Views - Non Drop - best quality 69,000 ﷼ 20 300000
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیجتان عمومی باشد
- به مهم استوری های هایلایت ها زده میشود و بین همه هایلات ها تقسیم خواهد شد مثلا هزارتا سفارش بدید ۴ تا هایلات داشته باشید به همه استوری های هایلایت ها ۲۵۰ تا بازدید زده خواهد شد
89 رای نظرسنجی استوری اینستاگرام (افزایش گزینه سمت راست) 29,000 ﷼ 100 1000
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیج عمومی باشد
توجه: این سرویس فقط رای برای گزینه 2 میباشد
88 رای نظرسنجی استوری اینستاگرام (افزایش گزینه سمت چپ) 29,000 ﷼ 100 1000
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیج عمومی باشد
توجه: این سرویس فقط رای برای گزینه 1 میباشد
71 Story Views + Impressions + Interactions + Discovery + Profile Visit ⛔ 8,900 ﷼ 10 50000
- به همه استوری ها زده خواهد شد
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیجتان عمومی باشد
- نتیجه انجام این سرویس هر چی باشد بدون پر کردن مجدد / بدون لغو / بدون بازپرداخت میباشد
97 پاسخ سوال (کوییز)اینستاگرام پاسخ به گزینه اول 19,900 ﷼ 100 1000000
- این سرویس برای پاسخ به گزینه اول میباشد برای پاسخ به گزینه دوم سرویس کد 98 رو سفارش بدید

- در قسمت لینک لینک استوری مورد نظر را کپی و جای گذاری کنید

- حتما دقت کنید پیجی که استوری گذاشته باید عمومی باشد در غیر اینصورت سفارش انجام نخواهد شد
98 پاسخ سوال (کوییز)اینستاگرام پاسخ به گزینه دوم 19,900 ﷼ 100 1000000
- این سرویس برای پاسخ به گزینه دوم میباشد برای پاسخ به گزینه اول سرویس کد 97 رو سفارش بدید

- در قسمت لینک لینک استوری مورد نظر را کپی و جای گذاری کنید

- حتما دقت کنید پیجی که استوری گذاشته باید عمومی باشد در غیر اینصورت سفارش انجام نخواهد شد

instagram / impressions / reach / profile visit / save / share

27 Instagram Saves + Impression 2,490 ﷼ 100 10000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید مثال:
https://www.instagram.com/p/COaYl7xh5v3/?utm_medium=copy_link
85 Instagram Post Shares [Non Drop] R30 💧 19,400 ﷼ 100 5000000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید مثال:
https://www.instagram.com/p/COaYl7xh5v3/?utm_medium=copy_link
29 Instagram Impressions + Reach [Lifetime Refill] 💧 ⛔ ✪ 4,900 ﷼ 100 500000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید مثال:
https://www.instagram.com/p/COaYl7xh5v3/?utm_medium=copy_link
102 Instagram Impressions + Reach + Profile Visit 9,400 ﷼ 100 1000000
103 Instagram Impressions [From EXPLORE + HOME + LOCATION + PROFILE] 14,900 ﷼ 100 20000000
104 Instagram Impressions [From Explorer] 9,900 ﷼ 100 100000000
105 Instagram Impressions [From Home + Discover + Tags + Other] 9,900 ﷼ 100 100000000

کامنت پست اینستاگرام

25 کامنت پست / فارسی/ متناس با موضوع پیج / واقعی/پیشنهادی 340,000 ﷼ 20 200
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید نمونه لینک صحیح:
https://www.instagram.com/p/COaYl7xh5v3/?utm_medium=copy_link

- توجه کنید که سفارشات خودکار انجام میشود ودر صورعت وجود هرگونه اشتباه املایی یا ... سفارش انجام نخواد شد.
- حتما دقت کنید در پستتان محدودیت کامنت گذاری برای دیگر کاربران وجود نداشته باشد
22 کامنت پست / سفارشی / واقعی 290,000 ﷼ 20 1000
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید نمونه لینک صحیح:
https://www.instagram.com/p/COaYl7xh5v3/?utm_medium=copy_link
- در هر خط یک کامنت بزارید
- نباید کامنت با علامت @ باشد
- حتما دقت کنید در پستتان محدودیت کامنت گذاری برای دیگر کاربران وجود نداشته باشد
23 کامنت پست / ایموجی / واقعی 140,000 ﷼ 50 300
- موقع ثبت و تا تکمیل سفارش پیجتون حتما باید عمومی باشد
- لینک پست را کپی و در قسمت لینک وارد کنید
- حتما دقت کنید در پستتان محدودیت کامنت گذاری برای دیگر کاربران وجود نداشته باشد

instagram live

34 Instagram Live Video Views + Likes + Comments [30 Min] 392,000 ﷼ 500 100000
- حتما حتما در ابتدا لایو را شروع کنید و سپس سفارش خود را ثبت کنید
- 1 تا 2 دقیقه پس از سفارش شما ،بینندگان می آیند
- لایو را مکث نکنید
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:ebrahimadeliorg
- مطمئن شوید که پیجتان عمومی باشد
- بینندگان اضافه شده 30 تا 40 دقیقه درلایو حضورخواهند داشت و برای تمدید این مهلت بعد از 30 دقیقه از آمدن بینندگان دوباره سفارش دهید
32 Instagram Live Video Likes 14,500 ﷼ 100 50000
- در ابتدا لایو را شروع کنید و سپس سفارش خود را ثبت کنید
- 1 تا 15 دقیقه پس از سفارش شما می آیند
- لایو را مکث نکنید
- لینک : یوزرنیم اینستاگرام بدون علامت @ مثال:posna.ir
- مطمئن شوید که پیجتان عمومی باشد

ممبر تلگرام

67 ممبر کانال تلگرام - دارای کاربران واقعی - کیفیت مناسب -ریزش زیاد 69,000 ﷼ 500 50000
نمونه لینک صحیح : https://t.me/posna_ir
- تا تکمیل سفارش آدرس کانال را تغییر ندهید
- ریزشش زیاده جبران ریزش نداریم
51 ممبر کانال و گروه تلگرام /ریزش زیاد / کیفیت خوب 64,000 ﷼ 100 40000
نمونه لینک صحیح : https://t.me/posna_ir
- تا تکمیل سفارش آدرس کانال را تغییر ندهید
- ریزشش زیاده جبران ریزش نداریم

ویو پست تلگرام

99 ویو پست آخر کانال تلگرام 690 ﷼ 1000 100000000
- روی پست مورد نظر کلیک کنید و لینکش رو کپی کنید
- نمونه لینک صحیح : 184/https://t.me/posna_ir
یا : https://t.me/posna_ir
55 ویو پست کانال تلگرام / 5 پست آخر 2,900 ﷼ 1000 10000000
لینک کانال را وارد کنید نمونه لینک صحیح : https://t.me/posna_ir
56 ویو پست کانال تلگرام / 10 پست آخر 2,900 ﷼ 5 500000
لینک کانال را وارد کنید نمونه لینک صحیح : https://t.me/posna_ir
106 ویو پست کانال تلگرام/100 پست آخر 34,500 ﷼ 10 1000000
لینک کانال را وارد کنید
نمونه لینک صحیح : https://t.me/posna_ir
107 واکنش قلب تلگرام ❤️ 9,900 ﷼ 10 5000000
- روی پست مورد نظر کلیک کنید و لینکش رو کپی کنید
- نمونه لینک صحیح : 184/https://t.me/posna_ir
111 واکنش های مثبت میکس تلگرام (👍🤩🎉🔥❤️) 19,900 ﷼ 10 1000000
- روی پست مورد نظر کلیک کنید و لینکش رو کپی کنید
- نمونه لینک صحیح : 184/https://t.me/posna_ir
112 واکنش های منفی میکس تلگرام (👎😁😢💩🤮) 9,900 ﷼ 10 1000000
- روی پست مورد نظر کلیک کنید و لینکش رو کپی کنید
- نمونه لینک صحیح : 184/https://t.me/posna_ir
114 رای/نظرسنجی تلگرام 49,000 ﷼ 10 100000
لینک: لینک پست | موقعیت دکمه
لینک نمونه: https://t.me/votepolltest/2 |1|2
>> این به معنای گزینه شماره در نظرسنجی داده شده - ستون 1 ردیف 2 است

ارتباط با ما :


      دفتر:کوی دانشگاه برج بلور همکف جنب کافه پلاک ۳۸


   ۰۴۱-۳۲۶۰۰۰۱۴                         ۰۹۰۳۵۸۵۱۸۱۲


© تمام حقوق مالکیت سایت برای ابراهیم عادلی می باشد